Deeksha

 

 

Alkuperäinen englanninkielinen nimitys Oneness liikkeen deekshalle on ollut Oneness Deeksha tai Oneness Blessing, suomeksi ykseyden siunaus tai deekshsa [diksha].

 

Deeksha on korkeavärähteisen energian siirtämistä ja vastaanottamista, joka aikaansaa tietoisuuden kasvua. Deeksha alkaa avata sydäntä, hiljentää mieltä, ja avaa ovet tietoisuuden korkeammille tasoille, joka aloittaa matkan kohti ykseyden kokemista, jossa ei ole erillisyyden kokemusta tai tunnetta. Deeksha aikaansaa muutoksia meissä, jotta voisimme havainnoida ja kokea elämää korkeamman tietoisuuden virrassa. 

 

Tietoisuuden taso vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten koemme elämämme. Tietoisuuden kohotessa olemme enemmän tietoisia itsestämme, koemme suurempaa iloa, rakkautta ja yhteenkuuluvuutta. Tietoisuuden kasvu ilmenee muutoksina kaikilla elämän alueilla; henkisenä kasvuna, ihmissuhteissa, terveydessä, vauraudessa, jne. Tietoisuuden kohotessa havainnoiminen ja kokeminen muuttuvat. Tällöin käsityksemme todellisuudesta voi myös muuttua, koska ulkoisen maailman kokeminen on heijastusta meidän sisäisestä maailmastamme. Korkeampi havaintokyky ja myönteiset tunteet luovat onnellisemman, menestyksekkäämmän ja tyydyttävämmän elämän.

 

Deekshaa ei ole rajoitettu mihinkään tiettyyn perinteeseen, henkiseen tiehen tai uskontoon. Deeksha auttaa tiedostamaan läsnäolon tai korkeamman tietoisuuden. Kun vastaanotat Deekshan, sinua autetaan heräämään tähän pyhään ulottuvuuteen tietoisuudessasi. Deekshaa kannattaa vastaanottaa säännöllisesti, jotta positiiviset muutokset aivojen neuroradoissa voimistuvat. Myös henkinen sydän alkaa avautua, alat kokea yhä enemmän yhteyttä itseesi ja toisiin ja tulet kokemaan muun muassa myötätunnon lisääntymistä.  

 

Deekshaa voi välittää etänä aikomuksella tai fyysisesti asettamalla kädet vastaanottajan päälaelle kevyesti. Deekshaa voivat välittää henkilöt, jotka on initioitu siihen. Jos sinä, joka luet tätä, olet kiinnostunut sydämessäsi auttamaan ihmiskunnan tietoisuuden kasvussa ja saamaan kyvyn välittää tätä deekshaa, josta täällä kerron, voit lähettää minulle viestiä ja kerron sinulle lisää.

 

 

Vastaanota Smarana Deekshaa

 

(aikomuksella välitettävä deeksha)

 

HUOM. AIKATAULU MUUTTUNUT:

Välitän Deekshaa joka kuukauden 1., 3. ja 4. SUNNUNTAI

 klo 22:15

 

Välityksen kesto n. 7 minuuttia

 

* tapahtuu etänä offline

* ei tarvitse ilmoittua erikseen

virittäydy vastaanottamaan ko. kellonaikaan kotisohvaltasi aikomuksella

 

💖 Voit myös ilmoittaa nimesi ja asuinpaikkakuntasi minulle sähköpostilla. Pidän nimilistaa esillä ja otan erityisen aikomuksen näille henkilöille (välitys yllä olevina päivinä). Välitys tapahtuu vielä voimallisemmin silloin kun vastaanottaja on tiedossa.

yhteys(a)iki-ilo.fi

 

 

Deekshan vaikutukset jatkuvat vielä useamman päivän ajan vastaanottamisen jälkeen hienovärähteisellä tasolla. Deeksha alkaa puhdistaa tietoisuuttasi, jolloin on mahdollista, että pintaan nousee tunteita, esim. tukahdutettua surua, kiukkua, jne., tai voit kokea rauhaa, keveyttä, iloa, myötätuntoa, henkisen sydämen avautumista. Voi myös tuntua kehollisiakin tuntemuksia, yksilöstä riippuen. Anna tunteiden ja mielen olla ja pyri olemaan tarkkailijana itsellesi.

 

 

 

 

 

Miten voit valmistautua?

 

1. Istu mukavassa asennossa selkäranka suorassa

Vältä pitämästä jalkoja ristissä. Ole mielellään rauhallisesa, häiriöttömässä paikassa. Voit hiljentyä omalla tavallasi, tehdä jonkin rentouttavan harjoituksen, tai vain keskittyä hengityksen tarkkailuun hetken aikaa ennen vastaanottamista.

 

2. Ota aikomus vastaanottaa tämä deeksha

 

3. Sulje silmät

 

4. Tuo kämmenet sydämellesi, hengitä sydämeesi

Siirry kiitollisuuden tilaan, esim. ajatellen henkilöä, joka on tai on ollut siunaus elämässäsi. Kiitä sitten omaa sisäistä viisauttasi, universumia, jumalallistasi tai elämää, että olet siunattu tällä henkilöllä (voi olla myös esim. lemmikki tai jokin tilanne tai tapahtuma josta koet kiitollisuutta).

 

5. Voit pitää sydämessäsi yhtä toivetta tai aikomusta

Aikomus ei voi olla sellainen, joka vahingoittaa sinua tai muita. Ota sydämen aikomus, jonka tunnet sinulle tärkeäksi, ja johon haluat apua. Tee tämä hetkeä ennen vastaanottamisen alkamista. Jos et ota erityistä aikomusta, deeksha virtaa ja kohdistuu siihen mihin tarvitset sitä juuri tuolla hetkellä - sinun korkeimmaksi parhaaksi. Voit myös pyytää siunauksia jollekin henkilölle tai ryhmälle.

 

6. Kiitä lopuksi sydämessäsi tästä mahdollisuudesta vastaanottaa ja saada apua.

 

Välityksen jälkeen voit jatkaa olemista hiljaisuudessa tai jatkaa askereitasi. 

 

Huomioithan, että Deeksha ei ole terapiaa eivätkä korvaa lääkärin antamaa hoitoa tai tarvittavaa lääkitystä.

 

 

Kuva: Unsplash

 

 

 

#tietoisuus #henkinen kasvu #transformaatio #tietoisuuden kasvu #vapautuminen #mielenterveys #harmonia #aivoaallot #sydänyhteys #ykseystietoisuus #yhteys #sisäinen rauha #meditaatio #henkinen hyvinvointi #suhteet