Tunne mielen neljä ulottuvuutta

 

Know the 4 Dimensions of Your Mind

By Sri Krishnaji

 

https://www.youtube.com/watch?v=ehkqJ54DIC0

 

 

Valaistuminen on tila, jossa olet vapaa mielestä. Moderni käsitys ihmismielestä alkoi 1400-luvulla. Tämä käsitys on edelleen kehityksen alla, kun verrataan mitä tietäjät olivat ymmärtäneet tuhansia vuosia sitten. Tietäjät, jotka asuivat Intian metsissä ja vuoristoissa. Nämä tietäjät näkivät ihmismielen matriisissa olevan neljä ulottuvuutta.

 

Ensimmäistä ulottuvuutta, jonka he näkivät, he kutsuivat nimellä Manas, tai ajatteleva mieli. Voit verrata tätä ajattelevaa mieltä metroasemaksi, missä on jatkuvia ajatuksia, jotka tulevat ja menevät samoja ratoja. Samat ajatukset, samat tunteet vuosien ajoilta, uudelleen ja uudelleen. Tämä on Manas. Toinen kerros mielen matriisissa on Ahankara. Egoististen itsen tunne, jolla on taipumus omistaa ja sen ensisijainen tarkoitus on identifoitua/samaistua. Kun pelkoajatuksia nousee, Ahankara sanoo; pelkään. Kun viha-ajatus nousee, Ahankara sanoo; olen vihainen. Ahankara on tuo tietämätön taipumus identifioitua lakkaamatta. Se on tottumus - samaistua kaikkeen, mitä nousee ajatus-metroasemasta.

 

Kolmas mielen matriisi on Buddhi, tai äly/järki. Äly tai Buddhi on syrjivää toimintaa, joka on rakentunut vuosien ehdollistumisen vuoksi. Se jaottelee ajatuksia hyviksi ja huonoiksi - ajatuksiin, joita pitäisi olla tai ei pitäisi olla. Tämä jatkuva jaottelu, nimeäminen, vertailu, on kolmas toiminta, jota tapahtuu mielen matriisissa. Neljäs mielen matriisin kerros on Chitta, tai tietoisuus. Tämä on itsetutkiskelun prosessi, tämä itsen prosessi on tietoisuutta pohdiskella mikä ajatus nousee, muodostaen tunteen. Tämä koko prosessi on viisauden pesäpaikka. Kun Chittastasi tulee aktiivisempi, sinusta tulee viisaampi ihminen.

 

Vain kun olet valaistunut, olet vapaa sotkeentumisestasi näihin neljään matriisiin, jolloin voit tehdä älykkäitä päätöksiä elämässä. Muista, mielesi ei ole älykkyyden lähde. Älykkyys on tietoisuuden omaisuutta, joka on läsnä kaikkialla universumissa. Kun et ole valaistunut, olet matriisissa. Kun valaistut, siirryt pois matriisista. Olet kuin kotka, joka liitää korkealla kaiken yläpuolella. Sinulla on laajentunut näkökanta tilanteisiin ja elämän olosuhteisiin. Älykkäät päätökset ja voimakkaat toimet tulevat mahdollisiksi.

 

 

Suomennos: Anna-Kaisa